همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی(دارای مجوز ارتقاء پایه)

همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی(دارای مجوز ارتقاء پایه)

همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی(چالش ها،ضرورت ها و راهکارها)

دارای مجوز ارتقاء پایه برای شرکت کنندگان در همایش

۲۶ و ۲۷ دی ماه ۹۷

اصفهان-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دبیرخانه اجرائی:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

تماس و اطلاعات بیشتر

۰۳۱۳۴۵۹۳۴۲۰

۰۳۱۳۴۵۹۳۴۱۶

اطلاعات بیشتر

www.iebo.ir

پیوست

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان یک انجمن می باشد

      نظرات