نصب چراغ پرچمها ی ال ی دی  ۳متری در ورودی شهر

نصب چراغ پرچمها ی ال ی دی ۳متری در ورودی شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

منبع خبر

شهرداری عجبشیر

شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

نظرات