آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

وزارت کشور
استانداری آذربایجانشرقی
شهرداری آذرشهر
آگهی مناقصه عمومی(مرحله اول)
شهرداری آذرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۳-۹۷/۰۸/۰۶ شورای محترم شهر نسبت به پخت و اجرا و پخش آسفالت معابر سطح شهر (تسطیح و رگلاژ) از محل قیر رایگان تحویلی به شهرداری را با مبلغ اولیه ۶،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شرکت‌های دارای رتبه بندی و واجدالشرایط  واگذار نماید.
متقاضیان می‌توانند همه روزه اسناد مناقصه  را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نمایند.
ضمنا شهرداری در ، رد و یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۷/۱۰/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۹۷/۱۰/۱۷
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۶/۱۰/۲۹ میباشد.
ایمانی - شهردار آذرشهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری آذرشهر

منبع خبر

شهرداری آذرشهر

شهرداری آذرشهر

شهرداری آذرشهر یک شهرداری در شهر آذر شهر می باشد

    نظرات