در ادامه عملیات بهسازی خیابان۷۲ تن شهید اجرای کانال عرضی دفع آبهای سطحی

در ادامه عملیات بهسازی خیابان۷۲ تن شهید اجرای کانال عرضی دفع آبهای سطحی

اجرای کانال عرضی دفع آبهای سطحی واقع در ابتدای بلوار ۷۲ تن شهید در ادامه عملیات بهسازی خیابان مذکور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات