کانیو گذاری و کف سازی خیابان خیام ۱۰ با مشارکت اهالی محترم و زحمتکش

کانیو گذاری و کف سازی خیابان خیام ۱۰ با مشارکت اهالی محترم و زحمتکش

با مشارکت اهالی محترم و زحمتکش خیابان خیام ۱۰ ,  اجرای عملیات  کانیو گذاری و کف سازی مذکور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات