کانیو گذاری و کف سازی خیابان خیام ۱۰  با مشارکت اهالی محترم و زحمتکش

کانیو گذاری و کف سازی خیابان خیام ۱۰ با مشارکت اهالی محترم و زحمتکش

با مشارکت اهالی محترم و زحمتکش خیابان خیام ۱۰ ,  اجرای عملیات  کانیو گذاری و کف سازی مذکور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

    منبع خبر

    شهرداری خواف

    شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

      نظرات