عملیات کانیو گذاری خیابان فروزان ۱

عملیات کانیو گذاری خیابان فروزان ۱

عملیات کانیو گذاری خیابان فروزان ۱

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

منبع خبر

شهرداری خواف

شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

نظرات