تعویض جداول بلوار پاسداران در مسیر شهرک بهاران

تعویض جداول بلوار پاسداران در مسیر شهرک بهاران

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات