نشست خبری همایش و نمایشگاه بهره وری آب و انرژی

نشست خبری همایش و نمایشگاه بهره وری آب و انرژی

نشست خبری با موضوع  " همایش و نمایشگاه بهره وری آب و انرژی " با حضور مهندس عسکری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، مهندس طاهری اصل رییس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و آقای نایب زاده مدیر داخلی شرکت نمایشگاه های اصفهان و جمع کثیری از اصحاب رسانه برگزار گردید.
"توسعه پایدار راهکار همه معضلات شهری است "
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات