قابل توجه متقاضیان ارتقای پایه در رشته های هفت گانه

قابل توجه مهندسان عزیز متقاضی ارتقای پایه در رشته های هفت گانه

فرصت شرکت در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی، به جای یکی از دوره های ۱۶ ساعته طراحی یا نظارت صرفا تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۲۰ دی ماه با مراجعه به درگاه www.iebo.ir می باشد. اعتبار گواهینامه صادره جهت ارتقای پایه ۳ سال می باشد.

زمان برگزاری همایش در دو روز ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۹۷
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات