کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار در خاورمیانه

کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار در خاورمیانه

جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات