اولین جشنواره ملی نشریات تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان درتهران

اولین جشنواره ملی نشریات تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان درتهران

اولین جشنواره ملی نشریات تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان درتهران

اولین جشنواره ملی نشریات تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور روز چهارشنبه دوازدهم دیماه با حضور مسئولان ارشد فرهنگی، رئیس و جمعی از اعضای شورای مرکزی و روسا و نمایندگان سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور، مدیران روابط عمومی و مدیران و سردبیران نشریات تخصصی ساختمان از داخل و خارج سازمان در تهران برگزار شد.
در این جشنواره برای نخستین بار علاوه بر فراخوان نشریات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها،از نشریات تخصصی صنعت ساختمان در سراسر کشور که به موازات فعالیت های سازمان در حال انتشار هستند، دعوت به عمل آمد تا با ایجاد پیوند تاثیرگذار بین این دو حوزه به اتفاق در جهت فرهنگ سازی برای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز مسکن و مصالح گام برداشته شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات