گزارش برگزاری سمینار ضوابط وجزئیات نماهای متعارف،جداگرها وجداره های خارجی ساختمان

گزارش برگزاری سمینار ضوابط وجزئیات نماهای متعارف،جداگرها وجداره های خارجی ساختمان

سمینار ضوابط وجزئیات نماهای متعارف،جداگرها وجداره های خارجی ساختمان درروز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ برگزار گردی.

فرید صالحی عالی ضمن خیر مقدم به مهندسان و پیشکسوتان شرکت کننده در سمینار، هدف از برگزاری دوره ها و برنامه های آموزشی سازمان را ارتقاء دانش مهندسان و انتقال تجربیات و یافته های علمی و فنی متخصصین امور ساختمان کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی گفت: طراحان، ناظرین، مجریان و تمامی کسانی که در هر قسمت از بخش های عمرانی فعالیت دارند در مبارزه با این حوادث و اجرای صحیح مقررات ملی مسئولیت سنگینی دارند

وی همجنین در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از تجارب بدست آمده در زمینه بهبود کیفیت نماها ودیوارها وجدارهای خارجی ساختمان و به صورت کلی در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز استان را خواستار شد.

گزارش برگزاری سمینار ضوابط وجزئیات نماهای متعارف،جداگرها وجداره های خارجی ساختمان

گزارش برگزاری سمینار ضوابط وجزئیات نماهای متعارف،جداگرها وجداره های خارجی ساختمان

گزارش برگزاری سمینار ضوابط وجزئیات نماهای متعارف،جداگرها وجداره های خارجی ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات