باز دید رئیس پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی کشور از طرح تدقیق گسلهای اشتهارد

باز دید رئیس پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی کشور از طرح تدقیق گسلهای اشتهارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز این بازدید که در روز ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ به دعوت مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی کشور و با حضوررئیس اداره بحران اداره کل راه و شهرسازی البرز و اداره بحران شهرداری کرج و سایر کارشناسان مرتبط صورت گرفت از ترانشه های ایجاد شده در محل گسلهای اشتهارد بازدید به عمل آوردند .

دکتر قریب رئیس پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی کشور در این بازدید که باتفاق هیات همراه انجام شد با بیان علت ایجاد ترانشه ها که همان شناسایی دقیق گسلهای اشتهارد میباشد عنوان داشت که هدف از ایجاد این ترانش ه ها شناسایی دقیق این گسلها وبررسی زمان وقوع زلزله های گذشته در منطقه میباشد که بر اساس نمونه های کربنی بدست آمده در عمق های متفاوت میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد . وی همچنین گفت پس از تحقیق و بررسی بر نمونه های استخراج شده نظرات نهائی در خصوص تدقیق گسل اشتهارد اعلام خواهد گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات