رفع تصرف  ۴۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی استان ایلام در ۹ ماه گذشته، توسط یگان حفاظت از اراضی اداره...

رفع تصرف ۴۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی استان ایلام در ۹ ماه گذشته، توسط یگان حفاظت از اراضی اداره...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات