شرکت مدیرکل و مدیران حوزه های مختلف اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام در دوره آموزشی مدیریت بحران و سوانح

شرکت مدیرکل و مدیران حوزه های مختلف اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام در دوره آموزشی مدیریت بحران و سوانح

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

نظرات