پیگیری تامین اعتبار پروژه ها و برنامه های باز آفرینی محدوده ها و محلات هدف استان ایلام در جلسه ستاد باز آفرینی این محلات

پیگیری تامین اعتبار پروژه ها و برنامه های باز آفرینی محدوده ها و محلات هدف استان ایلام در جلسه ستاد باز آفرینی این محلات

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

نظرات