پیگیری تامین اعتبار پروژه ها و برنامه های باز آفرینی محدوده ها و محلات هدف استان ایلام در جلسه ستاد باز آفرینی این محلات

پیگیری تامین اعتبار پروژه ها و برنامه های باز آفرینی محدوده ها و محلات هدف استان ایلام در جلسه ستاد باز آفرینی این محلات

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات