مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران استان منصوب شد

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران استان منصوب شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان خراسان شمالی سید داود دانشمند اظهار کرد: با صدور نامه ای از سوی جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع ، علیرضا مصطفی زاده، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران استان منصوب شد .

در متن این حکم خطاب به مدیر کل راه و شهر سازی خراسان شمالی آمده است :

با هدف اعمال فرماندهی واحد درامر سیاست گذاری،برنامه ریزی و هماهنگی،انسجام در زمینه اجرا و نظارت،ایجاد وحدت رویه و به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های آن استان در حوزه تخصصی مراحل چهارگانه نظام جامع مدیریت بحران و با استناد به تبصره ۸ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع ، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران آن استان منصوب می گردید.

منبع:

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات