جلسه هماهنگی عوامل نظارت کارگاهی شرکت مهندسین مشاور با اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی در راه و شهرسازی خراسان...

جلسه هماهنگی عوامل نظارت کارگاهی شرکت مهندسین مشاور با اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی در راه و شهرسازی خراسان...

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی مهندس هادی طالب زاده اظهار داشت: این جلسه با حضور تمامی کارشناسان اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی و تمامی عوامل کارگاهی شرکت مهندسین مشاور حوزه راه روستایی برگزار گردید.

وی افزود:در این جلسه به بررسی موضوعات و مشکلات پیش رو در پروژه ها و راهکار مناسب جهت حل آن و نیز چگونگی تعامل با آن اداره، پرداخته شد.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی بر تعامل هرچه بیشتر عوامل نظارت کارگاهی مهندسین مشاور با کارشناسان راه روستایی تاکید کردند. و در ادامه ایشان همچنین انتظارات و خواسته ها و وظایف مهندسان مشاور را بازگو کردند و خاطرنشان ساختند این تعامل و همکاری لزوم و ضامن پیشرفت هرچه بهتر در پروژه ها می باشد .

منبع:

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات