قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه اردیبهشت ۹۷

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه اردیبهشت ۹۷

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه اردیبهشت ۹۷


بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان در آزمون ورود به حرفه مهندسی اردیبهشت ۹۷ می رساند می توانند نسبت به ثبت درخواست در نرم افزار جامع مهندسی و ارائه مدارک به دفتر نمایندگی جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی اقدام نمایند. اشخاصی که تاکنون نسبت به عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران اقدام ننموده اند، قبل از اقدام جهت اخذ پروانه، می توانند نسبت به ثبت درخواست عضویت و انجام فرآیند آن (دریافت شماره عضویت) اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات