ارائه مدلی ترکیبی جهت طبقه بندی تصاویر سنجش از دور چند طیفی به منظور کشف تغییرات کاربری اراضی شهری

ارائه مدلی ترکیبی جهت طبقه بندی تصاویر سنجش از دور چند طیفی به منظور کشف تغییرات کاربری اراضی شهری


حوزه های تحت پوشش: نقشه برداری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

داده‌های ماهواره‌ای، منطقه وسیعی را نسبت به سایر داده ها مانند عکس‌های هوایی و نقشه برداری زمینی پوشش می‌دهند. همچنین ثبت انعکاسات انرژی الکترومغناطیسی علاوه بر طیف مرئی در طول موج هایی خارج از طیف مرئی نیز صورت می‌گیرد. پوشش تکراری داده‌های ماهواره‌ای، برای هر منطقه در یک فاصله‌ی زمانی منظم، امکان مطالعه و نمایش فرایندهای پویا را برای آن منطقه امکان پذیر می‌سازد. هدف از این مطالعه، طبقه بندی تصاویر سنجش از دور چند طیفی به منظور کشف تغییرات کاربری اراضی شهری می باشد، در این راستا برای طبقه بندی تصاویر از روش شی _مبنا استفاده شد، و سه روش طبقه بندی تحلیل مولفه اصلی، kنزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان براساس معیارهای دقت و خطای پیش بینی با هم مقایسه شدند، نتایج این مطالعه نشان داد که پوشش درختی منطقه مورد مطالعه از ۲۹ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته است وهمزمان با آن پوشش چمن اطراف سازه های شهری از ۳ درصد به ۴ درصد و فضا جهت ساخت و ساز از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است. همچنین سازه های شهری از ۵۶ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. در کل تغییرات مشاهده شده نشان می دهد که توسعه اراضی در این منطقه به صورت تخریب پوشش درختی و بسترسازی برای ساخت و ساز بوده است.

***

ارائه دهنده: آقای مهندس آرمین احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش GIS
استاد راهنما: آقای دکتر حسین تراب زده خراسانی، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
استاد مشاور: آقای مهندس محمد عباسی، مربی رشته مهندسی نقشه برداری گرایش GIS
استاد ممتحن: آقای دکتر مرتضی حیدری مظفر، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری
استاد ممتحن: آقای دکتر مهدی ریاحی خرم، استادیار رشته مهندسی محیط زیست
واژه های کلیدی: تغییرات کاربری اراضی شهری، سنجش از دور چند طیفی، طبقه بندی شی _مبنا

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات