از روند بازسازی مسجد جامع ساری

از روند بازسازی مسجد جامع ساری

بازدید مهندس احمدی مدیر کل مدیریت بحران استان از روند بازسازی مسجد جامع شهرستان ساری در روز پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات