استفاده از کیسه های پلاستیکی در نانوایی های شهرستان استهبان فارس ممنوع شد.

استفاده از کیسه های پلاستیکی در نانوایی های شهرستان استهبان فارس ممنوع شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات