دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با نماینده مجلس و فرماندار شهرستان فسا

دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با نماینده مجلس و فرماندار شهرستان فسا

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات