دستگیری شکارچیان غیرمجاز درنوشهر،نور، بابل ،آمل وساری /جمع آوری دام هوایی درفریدونکنار

دستگیری شکارچیان غیرمجاز درنوشهر،نور، بابل ،آمل وساری /جمع آوری دام هوایی درفریدونکنار

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات