هوای کلان شهر اراک در وضعیت ناسالم برای تمام گروههای سنی

هوای کلان شهر اراک در وضعیت ناسالم برای تمام گروههای سنی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات