معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گزارش عملکرد ۹ ماهه سالجاری خود را اعلام کرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گزارش عملکرد ۹ ماهه سالجاری خود را اعلام کرد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات