پایش و بازرسى از واحدهاى منطقه حاجى آباد اشکذر

پایش و بازرسى از واحدهاى منطقه حاجى آباد اشکذر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

نظرات