بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از نخستین پارک تخصصی پرورش و تقویت هوش، کودکان و نوجوانان در کشور

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از نخستین پارک تخصصی پرورش و تقویت هوش، کودکان و نوجوانان در کشور

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات