پیاده روهای بلوار شهید کوهنورد ساماندهی و مناسب سازی می‌شود

پیاده روهای بلوار شهید کوهنورد ساماندهی و مناسب سازی می‌شود

رییس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری ارومیه گفت:  عملیات پیاده روسازی و ساماندهی معابر اصلی بلوار شهید کوهنورد در حال اجرا است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه،  داریوش نوری اظهار کرد: به جهت ایجاد منظر بصری مناسب درمعابر و فضاهای شهری ، عملیات پیاده رو سازی و ساماندهی این معابر با هدف افزایش وضعیت ایمنی و تسهیل در تردد شهروندان توسط عوامل فنی و اجرایی این سازمان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه پروژه پیاده رو سازی بلوار شهید کوهنورد در مساحتی به میزان  ۱۰.۰۰۰متر مربع  اجرا می شود، بیان کرد:  اجرای این پروژه در حال حاضر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است .

به گفته رییس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری ارومیه  مناسب سازی و ساماندهی پیاده روها از جمله فعالیت ها و اقداماتی است که مسمتر در دستور کار این سازمان قرار گرفته و بر اساس اولویت شناسایی شده در مناطق کمتر برخوردار اجرا خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات