شرح خدمات و روند تهیه بیلان درحوضه رودخانه کرخه به بحث و بررسی...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : درجلسه­ای با حضور مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان و کارشناسان دفاتر مطالعات پایه شرکت های آب منطقه­ ای کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان و ایلام در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه­ ای کرمانشاه برگزار گردید. دراین جلسه بر اهمیت انجام مطالعات بیلان منابع آب به منظور اعمال مدیریت بهینه در سطح حوضه‌های آبریز درجه ۲ محدوده‌های مطالعاتی و با توجه به نقش شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به عنوان متولی بهنگام­­ سازی گزارشات بیلان منابع آب مختوم به سال آبی ۹۷-۹۶ تاکید گردید.

در این جلسه وحدتی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با خیر مقدم به میهمانان و مدعوین، ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات خود با تاکید بر حساسیت و اهمیت موضوع بهنگام سازی تهیه گزارشات بیلان مختوم ‌به سال ۹۷-۹۶ در برنامه­ ریزی­ها، بر تسریع بررسی شرح خدمات مربوطه تاکید نموده و هماهنگی و همکاری شرکت های آب منطقه­ای با حوضه های مشترک در این پروژه را خواستار شد.

در ادامه جلسه ضروری، مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان، بر اهمیت موضوع و لزوم همکاری مستمر کلیه کارشناسان مجموعه حوضه آبریز کرخه در تحلیل و تهیه گزارشات تاکید نمود.

در ادامه کارشناسان دفاتر مطالعات دیگر استان­های حاضر در جلسه، به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود در خصوص اصلاح برخی موارد مندرج در شرح خدمات موجود و همچنین بکارگیری روش‌های نوین برای  برآورد  پارامترهای دخیل در گزارشات بیلان پرداختند که توسط حاضرین در جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در پایان، جمع­بندی نقطه نظرات ارائه شده جهت انعکاس دفتر مطالعات به شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام و مقرر گردید پس از کسب نظر شرکت مدیریت منابع آب ایران و در صورت تایید، موارد اجرایی گردد. همچنین مقرر گردید در ماه آینده در یکی دیگر از استانهای همجوار در حوضه کرخه و با حضور حداکثری شرکت های آب منطقه تابعه، جلسه­ای هم اندیشی بعدی با تمرکز بر موضوع نحوه بررسی کارشناسی از دیدگاه نظارت بر کار مشاورین انتخابی ذیصلاح برگزار گردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات