برگزاری دومین جلسه بررسی گزارشات پروژه ارزش گذاری اقتصادی آب در...

دومین جلسه بررسی گزارشات پروژه ارزش گذاری آقتصادی آب در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، دومین جلسه بررسی گزارشات پروژه ارزش گذاری آقتصادی آب در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد.

در این جلسه محقق گزارش خود را در بخش صنعت ارائه نمود و اعضاء جلسه در خصوص گزارش به بحث و تبادل نظر پرداختند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات