انسداد و تقلیل منصوبات شش حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان نمین

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین در تشریح فعالیت های این اداره در قالب اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در گفتگو با روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: اداره منابع آب شهرستان نمین در فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری با کمک عوامل اکیپ گشت و بازرسی و تلاش همکاران سه حلقه چاه غیرمجاز با دستور قضایی و داشتن حکم انسداد اقدام به انسداد چاههای کشاورزی غیرمجاز کرد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین در تشریح فعالیت های این اداره در قالب اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در گفتگو با روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: اداره منابع آب شهرستان نمین در فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری با کمک عوامل اکیپ گشت و بازرسی و تلاش همکاران سه حلقه چاه غیرمجاز با دستور قضایی و داشتن حکم انسداد اقدام به انسداد چاههای کشاورزی غیرمجاز کرد.

علی اکبری سولا گفت: چاههای مسدود شده به ترتیب در روستاهای نوجه ده، آقایارلو، یزن آباد واقع شده بود که در مجموع با مسدود سه چاه مذکور رقمی حدود ۴۱ هزار متر مکعب در سال از مصرف منابع آب زیر زمینی صرفه جویی به عمل آمد.

مهندس اکبری با اشاره به چاههای تقلیل منصوبات در شهرستان نمین افزود: در سه ماهه سوم سال جاری سه حلقه چاه کشاورزی مجاز که دارای اضافه برداشت بوده و شامل روستاهای آبی بیگلو، دولت آباد از توابع شهرستان نمین در راستای اجرای احکام قضایی صادره اقدام به تقلیل منصوبات شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات