جلسه سازگاری با کم آبی با حضور مدیر کل دفتر بهم پیوسته منابع آبی...

جلسه سازگاری با کم آبی با حضور مدیر کل دفتر بهم پیوسته منابع آبی حوزه های آبریز فلات مرکزی، قره قوم و مرز شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و جمعی از کارشناسان شرکت آب منطقه ای قزوین در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین،  در ابتدای جلسه مهندس پویا مدیر عامل این شرکت از مهمترین اهداف سازگاری با کم آبی را جلوگیری از تشدید بحران و همچنین حفظ و حراست از منابع آبی آیندگان برشمرد.

مهندس پویا از جمله اقدامات و مصوبات کار گروه استانی در راستای سازگاری با کم آبی به ممنوعیت کاشت برنج و همچنین کاهش مصرف آب فضای سبز و خدمات شهری به میزان ۳۰ درصد اشاره نمود.

در ادامه این جلسه دکتر احسانی مدیر کل دفتر بهم پیوسته منابع آبی حوزه های آبریز فلات مرکزی، قره قوم و مرز شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران هدف کلان از برنامه های سازگاری با کم آبی را محدود کردن مصارف در سقف آب قابل برنامه‌ریزی ابلاغ شده توسط وزارت نیرو و کاهش مصارف از منابع آب زیرزمینی برای دستیابی به ۱۱ میلیارد متر مکعب کاهش برداشت از این منابع تا پایان برنامه ششم برشمرد.

در ادامه دکتر احسانی وضعیت بهره برداری از منابع آب و مشخص نمودن سهم ذینفعان از منابع آب تخصیص داده شده را از مهمترین پیش نیازهای سازگاری با کم آبی عنوان داشت. ایشان اتخاذ تصمیمات بر مبنای شواهد معتبر و داده های صحیح، اجتناب از تداوم کارهای غیر موثر و غیر اثر بخش، ارزیابی اقدامات انجام شده و انعکاس شفاف دستاوردها و آسیب شناسی راهکارهای ناموفق را از مهمترین پارادایم های سازگاری با کم آبی بیان داشت.

در خاتمه این جلسه دبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران کاهش میزان بهره برداری از منابع آب زیر زمینی و تعدیل آن تا سقف آب قابل برنامه ریزی و پایدار از طریق افزایش بهره وری از منابع آب و اصلاح الگوی های مصرف  را از مهمترین عوامل رسیدن به شرایط پایدار در بهره وری از منابع آبی عنوان نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات