پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی فضای سبز خیابانهای بوستان , گلستان , وحدت , ۷۲ تن شهید , سعدی و عطار

پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی فضای سبز خیابانهای بوستان , گلستان , وحدت , ۷۲ تن شهید , سعدی و عطار

پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی فضای سبز خیابانهای بوستان , گلستان , وحدت , ۷۲ تن شهید , سعدی و عطار توسط واحد فضای سبز شهرداری خواف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

منبع خبر

شهرداری خواف

شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

نظرات