عملیات خاکبرداری و تسطیح خیابان بعثت ۴ ( ورودی آسبادهای شهر خواف )

عملیات خاکبرداری و تسطیح خیابان بعثت ۴ ( ورودی آسبادهای شهر خواف )

عملیات خاکبرداری و تسطیح  خیابان بعثت ۴ ( ورودی آسبادهای شهر خواف )

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات