اجرای عملیات کانیو گذاری خیابان رودکی ۹ و فرعی آن

اجرای عملیات کانیو گذاری خیابان رودکی ۹ و فرعی آن

اجرای عملیات کانیو گذاری خیابان رودکی ۹ و فرعی آن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

    منبع خبر

    شهرداری خواف

    شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

      نظرات