اجرای عملیات کانیو گذاری خیابان رودکی ۹ و فرعی آن

اجرای عملیات کانیو گذاری خیابان رودکی ۹ و فرعی آن

اجرای عملیات کانیو گذاری خیابان رودکی ۹ و فرعی آن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات