اجرای عملیات کانیو گذاری ارتباطی نظام الملک ۶ به خیابان عمار

اجرای عملیات کانیو گذاری ارتباطی نظام الملک ۶ به خیابان عمار

اجرای عملیات کانیو گذاری ارتباطی نظام الملک ۶ به خیابان عمار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

    منبع خبر

    شهرداری خواف

    شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

      نظرات