اجرای کانال خیابان بعثت ۴ ( ورودی آسبادهای شهر خواف )

اجرای کانال خیابان بعثت ۴ ( ورودی آسبادهای شهر خواف )

اجرای کانال خیابان بعثت ۴ ( ورودی آسبادهای شهر خواف )

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

    منبع خبر

    شهرداری خواف

    شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

      نظرات