برگزاری جلسه بررسی مسائل زیست محیطی نیروگاهها

برگزاری جلسه بررسی مسائل زیست محیطی نیروگاهها

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، جلسه جمع بندی مسائل زیست محیطی با حضور نمایندگان نیروگاههای طوس، شریعتی، تولید نیروگاههای گازی خراسان، فردوسی، شمس سرخس در شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید. هدف از این نشست بیان مشکلات نیروگاهها، بحث، تبادل نظر و نهایتاً جمع بندی و رفع دغدغه های زیست محیطی در این حوزه بود. نتیجه بررسی عملکرد جامع نیروگاهها در سال های ۹۶،۹۵و۹۷و مقایسه آنها با استاندارهای زیست محیطی ،نشان از وضعیت مطلوب نیروگاههای منطقه می باشد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق خراسان

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات