اتمام تعمیرات اساسی هیتر شماره یک ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی

اتمام تعمیرات اساسی هیتر شماره یک ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، هیتر شماره یک ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی که در تاریخ ۹۷/۹/۲۴ جهت تعمیرات اساسی از سرویس خارج گردید، تحت نظارت کارشناسان این شرکت، بعد از اتمام کلیه فعالیت های پیش بینی شده براساس برنامه زمانبندی شده در تاریخ ۹۷/۱۰/۲ مورد بهره برداری قرار گرفت. لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق خراسان

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات