شروع تعمیرات اساسی هیتر شماره یک ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی

شروع تعمیرات اساسی هیتر شماره یک ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق خراسان

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات