تشکیل جلسه با حضور جناب آقای مهندس آریایی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و هیات همراه در سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق لوشان.

تشکیل جلسه با حضور جناب آقای مهندس آریایی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و هیات همراه در سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق لوشان.

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق لوشان

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق لوشان

  شرکت تولید نیروی برق لوشان

  شرکت تولید نیروی برق لوشان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات