استخر نیروگاه حرارتی تبریز پس از بازسازی و انجام تعمیرات بازگشای شد. 

طی تعمیرات و بازسازی استخر نیروگاه حرارتی تبریز، ...

استخر نیروگاه حرارتی تبریز پس از بازسازی و انجام تعمیرات بازگشای شد. طی تعمیرات و بازسازی استخر نیروگاه حرارتی تبریز، ...

استخر نیروگاه حرارتی تبریز پس از بازسازی و انجام تعمیرات بازگشای شد.

طی تعمیرات و بازسازی استخر نیروگاه حرارتی تبریز، سقف کاذب جایگزین سقف بتنی و معیوب گردید.

مسئول امور ورزش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در این باره گفت: سقف بتنی استخر معیوب بوده و در قسمتهایی ریزش کرده بودکه با همت مدیرعامل محترم، مدیر نیروگاه حرارتی تبریز و سایر همکاران، اقدام به تعویض آن گردید.

قادر میراب توپچی افزود: تمامی همکاران در این خصوص همکاری صمیمانه  داشته و زحمت کشده اند که جا دارد از همه آنها تشکر نمایم.

استخر نیروگاه حرارتی تبریز در مجموعه ورزشی محوطه نیروگاه تبریز قرار دارد که از جمله باکیفیت ترین استخر های موجود در شهر تبریز می باشد و در شرایط استاندارد در خدمت همکاران، خانواده های ایشان و بازنشستگان محترم بوده و از جمله محیط های ورزشی و تفریح همکاران است که نقش بسزایی در تلطیف روحیه ایشان دارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات