ارائه مقاله تحقیقی نیروگاه رامین اهواز در همایش تبادل تجارب نیروگاههای حرارتی و هسته ای ایران

ارائه مقاله تحقیقی نیروگاه رامین اهواز در همایش تبادل تجارب نیروگاههای حرارتی و هسته ای ایران

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز :  مقاله تخصصی گروه پایش وضعیت نیروگاه رامین اهواز در اولین همایش تبادل تجارب نیروگاهههای حرارتی و هسته ای ایران مورد استقبال پژوهشگران ، مدیران و کارشناسان این عرصه قرار گرفت.
در این همایش که در نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شده مهندس کاظم رضایی مدیر بخش CM نیروگاه رامین  نتیجه تحقیقات تخصصی این گروه را بصورت  مقاله ای تحت عنوان " پایش وضعیت تجهیزات" ارائه داد که با استقبال هیئت داوران و مدیران و پژوهشگران قرار گرفت . در ادامه این همایش مدیران نیروگاه هسته ای بوشهر نیز اظهار امیدواری نمودند بمنظور تبادل اطلاعات فنی شاهد توسعه ارتباطات بیشتر با نیروگاه رامین اهواز باشند .
لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات