آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم -انتخاب مشاور

آگهی فراخوان نوبت اول مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی ۳۴۱۵۰- ۱۵ مورخه ۱۵/۱۰/۹۷ درج در روزنامه عصر ایرانیان مورخه ۱۶/۱۰/۹۷ در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاور جهت تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری بهبهان اقدام نماید. لذا کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان

[if gte mso ۹]> Normal ۰ false false false EN-US X-NONE FA لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

    منبع خبر

    شهرداری بهبهان

    شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

      نظرات