آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم

آگهی فراخوان نوبت اول مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی ۳۴۱۴۹- ۱۵ مورخه ۱۵/۱۰/۹۷ درج در روزنامه عصر ایرانیان مورخه ۱۶/۱۰/۹۷ در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاور جهت تدوین برنامه گردشگری شهر بهبهان اقدام نماید. لذا کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان

[if gte mso ۹]> Normal ۰ false false false EN-US X-NONE FA لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

    منبع خبر

    شهرداری بهبهان

    شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

      نظرات