بازدید شهردار خرمشهر از کوی ارمغان و استماع مشکلات شهروندان

بازدید شهردار خرمشهر از کوی ارمغان و استماع مشکلات شهروندان

بازدید شهردار خرمشهر از کوی ارمغان و استماع مشکلات شهروندان

داود دارابی شهردار خرمشهر به همراه ریاست کمیسون ..........

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات