برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات سرعتی ویژه آتش نشانان شهرداری خرمشهر

برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات سرعتی ویژه آتش نشانان شهرداری خرمشهر

برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات سرعتی ویژه آتش نشانان شهرداری خرمشهر

نخستین دوره آموزشی امداد و نجات..........

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

منبع خبر

شهرداری خرمشهر

شهرداری خرمشهر یک شهرداری می باشد

نظرات