مزایده عمومی (نوبت اول) شماره ۰۰۲/۹۷

منبع خبر

شهرداری میناب

شهرداری میناب

شهرداری میناب یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر میناب می باشد

    نظرات