اجرای جزیره ترافیکی در انتهای بلوار شهید قدوسی

اجرای جزیره ترافیکی در انتهای بلوار شهید قدوسی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات